Vyhľadávanie


Kontakt

G-comp, s.r.o.
Záhradná 7
Gelnica
05601

053/4799299

E-mail: g-comp@g-comp.sk

Otázky a odpovede

Akú rýchlosť budem dosahovať? Je rýchlosť pripojenia garantovaná?

Rýchlosť pripojenia v závisí od programu služieb, ktorý je na prípojke aktívny. Pri rádiovom pripojení je rýchlosť závislá aj od sily a kvality signálu v mieste, kde je prípojka inštalovaná. Rýchlosti uvedené v ponuke služieb, cenníkoch a zmluvách, predstavujú maximálnu rýchlosť služby. Pri garantovanom pripojení (označovanom ako "garant" alebo "business") ručíme za to, že bežná rýchlosť pripojenia bude najmenej 90% tejto rýchlosti, a neklesne pod 80%. Pri ostatných pripojeniach (pre domácnosť a kanceláriu) zmluvne zaručujeme, že bežná rýchlosť bude väčšinu dňa najmenej 60% uvádzanej rýchlosti a neklesne pod 20%. Našu sieť však dimenzujeme a neustále posilňujeme tak, aby ste pokiaľ možno dosahovali vždy maximálnu rýchlosť pripojenia a boli s našimi službami spokojní.

Je pripojenie neobmedzené? Koľko dát môžem prenášať?

Pripojenia sú neobmedzené dátovo aj časovo - to znamená, že vás neobmedzujeme v objeme prenesených dát, ani v počte hodín, ktoré môžete pripojenie využívať. Aby však nedochádzalo k preťažovaniu siete nadmernými prenosmi a znižovaniu kvality služby pre ostatných účastníkov, uplatňujeme Fair Use Policy - pravidlá férového využívania. Veľké prenosy dát (čím sa myslia desiatky až stovky gigabajtov týždenne) nemá užívateľ realizovať v čase silnej prevádzky od 8:00 do 24:00, ale v nočných hodinách. Ak užívateľ toto pravidlo nerešpektuje a prenos v silnej prevádzke presiahne limity platné pre program služieb a lokalitu v ktorej sa pripája, rýchlosť pripojenia začne postupne klesať. Limity sú však nastavené tak vysoko, že 99% zákazníkov sa k nim svojou bežnou prevádzkou ani len nepriblíži.

Čím môže byť rýchlosť pripojenia ešte ovplyvnená?

Rýchlosť komunikácie voči internetovým serverom či iným užívateľom internetu je závislá aj od rýchlosti pripojenia týchto serverov a užívateľov, aktuálnej zaťaženosti ich pripojenia, stratovosti paketov a sieťovej latencie. Keďže internet je celosvetová sieť, ktorej časti sú prevázkované inými firmami a organizáciami, zodpovedáme za dodržanie rýchlosti v takom rozsahu, v akom máme možnosť rýchlosť ovplyvniť - teda v rámci svojej siete a v rámci prepojenia na národný internetový uzol - slovenské peeringové centrum SIX v Bratislave. 
 

Ako sa zníženie rýchlosti prejaví pri bežnom používaní internetu?

V prípade, ak sa rýchlosť pripojenia k internetu zníži, na prenesenie súborov a načítanie webových stránok bude potrebný dlhší čas, pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa a prenos môže byť prerušovaný či inak sťažený. Funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb, vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená. Preto by ste si mali vybrať program služieb s takou zaručenou rýchlosťou, ktorá vám umožní využívať požadované internetové služby a aplikácie pohodlne, bez zdržania a bez kompromisov.
 

Môže sa kvalita pripojenia meniť vplyvom poveternostných podmienok?

Ak sú zariadenia správne nainštalované a nedôjde k ich poškodeniu, tak počasie nemá vplyv na ich prevádzku, ani na kvalitu pripojenia.

Aké sú garancie funkčnosti?

Pri všetkých službách garantujeme ich časovú dostupnosť (pre služby pre domácnosť a kanceláriu je to 90%, pre služby pre veľké firmy je to 98% a viac). Toto číslo znamená, akú časť z mesiaca musí byť pripojenie dostupné a funkčné. Ak je pripojenie dostupné z dôvodu poruchy na strane poskytovateľa menej, než je pre službu určené, máte nárok na vrátenie pomernej časti mesačného poplatku.

Môžem si zmeniť program služieb aj keď trvá viazanosť?

Áno. Program služieb si môžete zmeniť kedykoľvek, aj počas viazanosti (ak nebolo k vašej zmluve dohodnuté inak). O zmenu programu služieb môžete požiadať telefonicky, alebo e-mailom s uvedením spätného telefonického kontaktu.

Čo ak mi skončila viazanosť? Bude mi internet odpojený?

Nie, všetky služby ostávajú ďalej funkčné bez zmeny. Ak po skončení viazanosti chcete prestať používať naše služby, je potrebné zmluvu vypovedať, zaslaním písomnej výpovede na adresu poskytovateľa. Robíme však všetko pre to, aby ste s našimi službami boli absolútne spokojní a aby ste na výpoveď nemuseli ani pomyslieť.